|Monday, April 15, 2024
You are here: Home » Unapređenje prodaje

Unapređenje prodaje

Današnje vrijeme je vrijeme promjena, pa samo onaj hotelijer koji te promjene svakodnevno prati i zna vještinom profesionalca prilagoditi svoje poslovanje tim promjenama, može očekivati ostvarenje planiranog rezultata poslovanja. To su razlozi da je značajna, ali i vrlo teška zadaća vlasnika ili direktora hotela, iznalaženje pravog rukovoditelja hotelske prodaje, jer se od njega očekuje da posjeduje kvalitetne karakterne i poslovne osobine.

CMT2 

Kome je unapređenje prodaje potrebno i namijenjeno?

Strateško unapređenje prodaje je namijenjeno turističkim objektima koji već posluju na tržištu i žele unaprijediti prodaju, povećati poslovne prihode, pridobiti nova tržišta i tržišno se bolje pozicionirati.

Način rada

Nakon detaljne analize poslovanja, tržišta i konkurencije te definiranja jasnih ciljeva koji se žele postići, započinje se s uvođenjem standardnih operativnih procedura u hotelskoj prodaji. Analizom kvalitete pružene usluge i analizom postojećih cijena radi se optimizaciji odnosa cijene i usluge. Unapređenje prodaje sadrži praktične treninge s interaktivnim pristupom s ciljem dobivanja novih prodajnih znanja i vještina u svakodnevnom radu s gostima i klijentima.

Cilj programa unapređenja prodaje

Program ima za cilj ima povećanje prihoda od prodaje, uvođenje standardnih operativnih procedura, postavljanje pravilne politike cijena, analiza poslovanja i postavljanje prodajne strategije kroz on-line kanale prodaje, uspostavljanje suradnje s turističkim agencijama i turoperatorima te razvoj i implementaciju koncepta suradnje s korporativnim klijentima.